Design Science Research Group

Dit is de website van de Design Science Research Group (DSRG). De DSRG is een Community of Practice op het gebied van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. De groep is in februari 2006 opgericht door Joan van Aken, hoogleraar organisatiekunde aan de TU-Eindhoven, en Daan Andriessen, lector methodologie van Praktijkgericht Onderzoek aan Hogeschool Utrecht.

Het doel van de DSR is het bieden van een forum voor onderzoekers, die ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek willen doen. Daarbij worden zowel specifieke onderzoeksprojecten – meestal promotieonderzoek – besproken als meer algemene methodologische vraagstukken om daarmee die methodologie verder te ontwikkelen. De gesprekken binnen de DSRG hebben steeds een focus op de praktijk van het doen van onderzoek: waar loop je in die onderzoekspraktijk tegen aan, hoe moet je hier tegen aankijken, hoe pak je dat aan?

De groep komt vier maal per jaar bijeen bij de Hogeschool Utrecht. Heb je belangstelling om lid te worden de groep of wil je een keer een bijeenkomst bijwonen stuur dan een e-mail.

Maandag 7 juni 2021: "Het contextualiseren van generieke interventies"

Joan van Aken, hoogleraar organisatiekunde (em) TU-Eindhoven en Daan Andriessen (lector methodologie van praktijkgericht onderzoek Hogeschool Utrecht) geven een workshop over het ontwikkelen van contextualisatiekennis.

In design-science research ontwikkelen we interventietheorie. Een bruikbare interventietheorie dient te worden gepresenteerd als een combinatie van de generieke versie van de theorie en contextualisatiekennis. Bij...Read More »


Maandag 9 november 2020: “De wetenschapsfilosofische grondslagen van Design Science Research”

Joan van Aken (oud TU Eindhoven) en Annet Jantien Smits (Hanzehogeschool Groningen) geven een workshop over de wetenschapsfilosofische grondslagen van Design Science Research (DSR). DSR is gericht op het ontwerpen en toetsen van effectieve acties om veldproblemen aan te pakken. Voor complexe problemen is het echter niet mogelijk om dit...Read More »


8 juni 2020: "De wetenschapsfilosofische basis van design science research"

Annet Jantien Smit (Hanzehogeschool Groningen) en Joan van Aken (oud TU Eindhoven) geven een workshop over de wetenschapsfilosofische basis van Design Science Research (DSR). De kern daarvan bestaat uit gestructureerd en gevalideerd ervaringsleren en wijkt daarmee af van veel ‘main stream research’, die uitgaat van de wetenschappelijke methode van de...Read More »


Bijeenkomst van 16 maart 2020 verplaatst naar 8 juni

In verband met het Corona virus is de bijeenkomst van 16 maart verplaatst naar 8 juni.

...Read More »