Maandag 7 juni 2021: “Het contextualiseren van generieke interventies”

Joan van Aken, hoogleraar organisatiekunde (em) TU-Eindhoven en Daan Andriessen (lector methodologie van praktijkgericht onderzoek Hogeschool Utrecht) geven een workshop over het ontwikkelen van contextualisatiekennis.

In design-science research ontwikkelen we interventietheorie. Een bruikbare interventietheorie dient te worden gepresenteerd als een combinatie van de generieke versie van de theorie en contextualisatiekennis. Bij het toepassen van de theorie in een specifieke situatie wordt deze contextualisatiekennis gebruikt om de generieke versie te herontwerpen om deze contextspecifiek te maken. Contextualisatiekennis wordt in het algemeen niet in protocollaire vorm gegeven (‘als A, dan B’), maar in rijke tekst.

Na een inleiding wordt de workshop in twee delen uitgevoerd. Eerst een korte oefening om inzicht te krijgen in het samenspel tussen specifiek en generiek: wat kan je uit het specifieke leren voor het generieke? Deze oefening wordt uitgevoerd in groepjes op basis van de eigen ervaringen van de deelnemers.

Het tweede deel wordt uitgevoerd op basis van een voorbeeld van een generieke interventietheorie, waarvoor maar weinig domeinkennis nodig is om die te begrijpen. Het probleem dat in dit deel van de workshop wordt behandeld is hoe de interventietheorie moet worden aangepast of aangevuld voor een complexe situatie. In vier stappen wordt een proces doorlopen om deze contextualisatiekennis te ontwikkelen:
Na een korte plenaire toelichting op de te behandelen interventietheorie (haar pCIMO) wordt in groepjes het volgende besproken.

Welke contextelementen zouden het effect van de interventie kunnen belemmeren of versterken?
Door welke mechanismes wordt de invloed van deze elementen uitgeoefend? Deze stap biedt de mogelijkheid om op basis van de eigen ervaringskennis te beoordelen wat de belangrijkste contextinvloeden zijn.
Hoe kan voor deze context de interventie worden aangepast of aangevuld om het te verwachten succes ervan te optimaliseren (wijzigingen in de interventie worden niet alleen op effectiviteit beoordeeld, maar ook op kosten)?
Wat zou de vorm kunnen zijn van de contextualisatiekennis voor deze generieke interventietheorie; welke thema’s moeten daarin behandeld worden en wat moet er per thema verteld worden?

Tenslotte worden de bevindingen plenair teruggekoppeld.

Locatie: MS Teams
Tijd: 10:00 – 12:30 uur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *