8 juni 2020: “De wetenschapsfilosofische basis van design science research”

Annet Jantien Smit (Hanzehogeschool Groningen) en Joan van Aken (oud TU Eindhoven) geven een workshop over de wetenschapsfilosofische basis van Design Science Research (DSR). De kern daarvan bestaat uit gestructureerd en gevalideerd ervaringsleren en wijkt daarmee af van veel ‘main stream research’, die uitgaat van de wetenschappelijke methode van de natuurkunde (bijvoorbeeld in waarnemingen, bewijsvoering en generalisatie). We zullen op basis van cases met elkaar de mogelijkheden en beperkingen van deze wetenschapsfilosofie nagaan, vergeleken met die van de ‘main stream’.
In het tweede deel van de workshop gaan we op basis van ervaringsleren voor een bepaald generiek ontwerp analyseren wat de ‘driving forces’ en de ‘restraining forces’ zijn die de uitkomsten van dat ontwerp bepalen en zullen dan op basis van een totaalbeoordeling van deze krachten bepalen of en hoe het ontwerp moet worden aangepast in verder onderzoek of bij toepassing in een concrete context.

Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99 Utrecht
Tijd: 10:00 – 12:30 uur

Opgeven bij karin.ruiter@hu.nl

Design Science Research Group

Design Science Research Group

Dit is de website van de Design Science Research Group (DSRG). De DSRG is een Community of Practice op het gebied van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. De groep is in februari 2006 opgericht door Joan van Aken, hoogleraar organisatiekunde aan de TU-Eindhoven, en Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek aan Hogeschool Utrecht.

Het doel van de DSR is het bieden van een forum voor onderzoekers, die ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek willen doen. Daarbij worden zowel specifieke onderzoeksprojecten – meestal promotieonderzoek – besproken als meer algemene methodologische vraagstukken om daarmee die methodologie verder te ontwikkelen. De gesprekken binnen de DSRG hebben steeds een focus op de praktijk van het doen van onderzoek: waar loop je in die onderzoekspraktijk tegen aan, hoe moet je hier tegen aankijken, hoe pak je dat aan?

Heb je belangstelling om lid te worden de groep of wil je een keer een bijeenkomst bijwonen stuur dan een email aan de moderator van de DSRG Daan Andriessen.