Maandag 9 november 2020: “De wetenschapsfilosofische grondslagen van Design Science Research”

Joan van Aken (oud TU Eindhoven) en Annet Jantien Smits (Hanzehogeschool Groningen) geven een workshop over de wetenschapsfilosofische grondslagen van Design Science Research (DSR). DSR is gericht op het ontwerpen en toetsen van effectieve acties om veldproblemen aan te pakken. Voor complexe problemen is het echter niet mogelijk om dit te doen op basis van de generieke wetenschappelijke methode, ontwikkeld met de Natuurkunde als model. DSR gebruikt daarom systematisch ervaringsleren als onderzoeks- en ontwikkelstrategie.
In het eerste deel van de workshop zal door middel van drie korte oefeningen inzicht worden gegeven in de fundamentele verschillen tussen de ‘Natuurkunde-methode’ en systematisch ervaringsleren en in de kracht van systematisch ervaringsleren om met complexiteit om te gaan.
In het tweede deel zal de ervaringskennis van de deelnemers gebruikt worden om op een systematische wijze de te verwachten effectiviteit van een nog toe te passen ontwerp te beoordelen. Het beoordelen van de te verwachten effectiviteit van een ontwerp is van groot belang in iedere fase van het ontwerpproject. In een aantal korte oefeningen wordt inzicht gegeven hoe die te verwachten effectiviteit te beoordelen op basis van een formeel evaluatiemodel.
De door deze workshop verkregen inzichten (eerste deel) zijn belangrijk voor het maken van een goede DSR-onderzoeksopzet en voor het maken van een heldere redenering om de validiteit van DSR-onderzoeksresultaten uit te leggen aan wetenschappers die slechts de generieke wetenschappelijke methode kennen. Tevens is het evaluatiemodel (tweede deel) van groot belang voor het continu verbeteren van een ontwerp gedurende een ontwerpproject, in feite voor het systematisch ervaringsleren tijdens zo’n project.

Locatie: MS Teams
Tijd: 10:00 – 12:30 uur

Opgeven bij karin.ruiter@hu.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *