Programma 2018 – 2019

De Design Science Research Group (DSRG) zet zich in om de methodologie van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek (ofwel design science research, DSR) in de sociale wetenschappen verder te ontwikkelen en te verspreiden en om (jonge en gevorderde) onderzoekers op dit gebied te ondersteunen. Ontwerpgericht onderzoek is onderzoek met als doel het ontwikkelen van actiegerichte kennis voor het verbeteren van sociale systemen.

In dit kader heeft de DSRG voor het seizoen 2018-19 vier bijeenkomsten gepland. Deze bijeenkomsten vinden plaats van 10:00 tot 12:30 in Utrecht, tenzij anders aangegeven. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. Opgeven is verplicht en kan bij Karin Ruiter. Daarnaast is er op beperkte schaal de mogelijkheid feedback te krijgen op eeneigen ontwerpgerichte onderzoeksopzet door prof. dr. Joan van Aken. Contactgegevens staan hier.

19 november 2018: “Ontwerpen binnen Design Science Research”

Koen van Turnhout (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en Petra Cremers (Hanze Hogeschool Groningen) gaan in op de ontwerpactiviteiten binnen Design Science Research. Wat is ontwerpen? Welke ontwerpactiviteiten zijn er in DSR en welke hulpmiddelen kan je daarbij inzetten?

Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99 Utrecht
Tijd: 10:00 – 12:30 uur

21 januari 2019: “Alternatieve onderzoeksvormen binnen ontwerpgericht onderzoek”

Petra Cremers (Hanze Hogeschool Groningen) en Josephine Josephine Lappia (NHTV Breda) laten ons kennismaken met met alternatieve vormen van onderzoek binnen ontwerpgericht onderzoek, zoals het werken met narratieven en beelden.

Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99 Utrecht
Tijd: 10:00 – 12:30 uur

18 maart 2019: “Wanneer is bewijsmateriaal voor effectiviteit voldoende?”

Josephine Lappia (NHTV Breda) en Joan van Aken (oud TU Endhoven) gaan in op het vraagstuk van het valideren van je ontwerp in ontwerpgericht onderzoek. Welke onderzoeksdesigns zijn daarvoor beschikbaar en op welke manier kan je welke vormen van bewijs verzamelen voor de werkzaamheid van je ontwerp?

Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99 Utrecht
Tijd: 10:00 – 12:30 uur

17 juni 2019: “Combineren van ontwerpgericht onderzoek en actieonderzoek”

Daan Andriessen (Hogeschool Utrecht). Petra Cremers (Hanze Hogeschool Groningen) en Koen van Turnhout (Hogeschool Arnhem Nijmegen) gaan in op de overeenkomsten en verschillen tussen actieonderzoek en Design Science Research. Waar overlappen deze benaderingen en hoe vullen ze elkaar aan? Wat heb je eraan in jouw onderzoek?

Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99 Utrecht
Tijd: 10:00 – 12:30 uur